Laminated Glass

LAMINATED GLASS

شیشه لمینت از دو یا چند شیشه تشکیل شده است که بین آنها لایه های شفاف، قرار داده شده است. این محصول “شیشه ایمنی” نامیده می شود، زیرا لایه میانی قطعات را در صورت شکستن شیشه در جای خود نگه می دارد. ترکیب آن امکان استفاده‌های متنوع، به‌ویژه در سطح معماری را فراهم می‌کند، و جنبه ایمنی آن، آن را برای پنجره‌های روی سقف یا در ارتفاع بالاتر از یک مکان عمومی عالی می‌کند. همچنین مقاومت خوبی در برابر اشعه ماوراء بنفش دارد و انواع خاصی از شیشه های لمینت نیز دارای خواص صوتی هستند.