Insulated Glass

INSULATED GLASS

شیشه عایق ترکیبی از دو یا چند صفحه شیشه با لایه ای از گاز بی اثر یعنی آرگون یا کریپتون در بین آنها است. این دو تکه شیشه بیشتر توسط یک نوار فاصله‌دهنده آلومینیومی از هم جدا می‌شوند که سوراخ‌هایی در آن وجود دارد. یک ماده خشک کن که ممکن است سیلیکاژل یا زئولیت باشد در زیر مواد نوار فاصله استفاده می شود تا رطوبتی را که در ابتدا ممکن است در بین شیشه ها وجود داشته باشد جذب کند. درزگیر اولیه در داخل برای تثبیت میله فاصله‌گیر به داخل شیشه‌ها استفاده می‌شود در حالی که از درزگیر سیلیکونی ثانویه در قسمت بیرونی برای ایجاد یک درزگیر هوادهی در امتداد طرف‌های پیوسته پنجره استفاده می‌شود.