سبزینه

سبزینه

امروزه پایداری رویکرد مهم و جالبی بین معماری و محیط زیست ایجاد می کند که در اشکال مختلف اتفاق می افتد. در چالش‌های بحران انرژی و تغییرات اقلیمی، معماران شروع به توسعه رویکردهای جدید برای رسیدگی به تقاضای انرژی در ساختمان‌ها کردند.

سبز شدن عمودی می تواند پتانسیل خنک کننده ای را در سطح ساختمان ایجاد کند که در فصل تابستان در آب و هوای گرم بسیار مهم است. تأثیر خنک کنندگی نماهای سبز با جلوگیری از گرم شدن نما بر اقلیم داخلی ساختمان نیز تأثیر می گذارد.