سنگ و سرامیک

سنگ و سرامیک

نمای سنگ و مخصوصا سرامیک خشک امروزه به عنوان یکی از جدیدترین نمای ساختمان ها شناخته می شود و سرامیک خشک  از آن دست مصالح جدید و نوینی می باشد که در صنعت سازه و ساختمان ظهور کرده و زمینه ساز تحولی عظیم در صنعت سازه و ساختمان شده است. این نوع سرامیک جزو سرامیک های پیشرفته ی پرسلانی بوده و به روش اکستروژن تولید می گردند .

 یکی از دلایل نامگذاری سنگ و سرامیک خشک روش نصب آن ها می باشد، در نصب آن ها از هیچگونه ملات سیمانی استفاده نشده و با روش هایی چون سیستم نصب انکری، روش نصب نمایان، روش نصب غیر نمایان، نصب کلیپس پنهان شیاری نصب می شوند .

روش نصب سنگ و سرامیک