دیتیل دیزاین

دیتیل دیزاین (Detail Design)

طراحی جزئیات , مرحله ای از اجرای ساختمان است که در آن طرح اولیه( فاز یک ) پالایش شده , نقشه ها و جزئیات اجرایی مشخص و برآوردهای حجمی آن ایجاد می گردد . فلذا شناخت انواع مصالح با ویژگی های منحصر به فرد آنها و روشهای بهینه ی نصب ( متناسب با شرایط خاص هر پروژه ) از اهمیت بالایی برخوردار است .
در این قسمت سعی میگردد شناخت انواع مصالح نوین با روشهای اجرایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

دیتیل دیزاین