فایبر_بتن

House of Dior Seoul

 

در سئول، جایی که ساختمان‌های چهارگوش با خیابان همسو هستند و همه توسط برچسب‌های مد بین‌المللی برجسته اشغال شده‌اند، این ساختمان مانند مجسمه‌ای بزرگ برای ادای احترام به دیور خودنمایی می‌کند و همه را دعوت می‌کند تا داخل آن قدم بگذارند.

این سطوح که به آسمان اوج می‌گیرند و گویی در حال حرکت هستند و با چند خط از آن‌ها عبور می‌کنند، از پوسته‌های شیشه‌ای فیبر شیشه‌ای ساخته شده‌اند که با دقت هواپیما در کنار هم قرار گرفته‌اند.

ورودی، جایی که دو پوسته به هم می رسند، نوعی طاق لانست مدرن است که در آن دو سطح مشبک فلزی در راستای استعاره لباس متقاطع می شوند.