مطالعات موردی

مطالعات موردی (case study)

مطالعات موردی یک روش پژوهش علمی است که به صورت باز، ژرف و جزئی‌نگر به مطالعه یک مورد خاص می‌پردازد .
در این قسمت سعی می شود تا با تقسیم بندی دقیق پروژه های ساختمانی مطرح در سراسر دنیا , جزئیات اجرایی و طراحی های منحصر به فرد نمای انها را با رویکردی جدید و متفاوت بررسی کنیم.

نمای دو پوسته

نمای پارامتریک

نمای متحرک

نمای شاخص

نمای سقف‌ها

نمای بتنی

نمای فتوولتاییک