تحلیل استاتیکی

بار باد (Load wind)

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم میسمرنذیمسنردمیسندرمنسیدمرندسیمرندیسمرنتن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تحلیل استاتیکی

این روش برای اکثر موارد شامل طراحی سازه و ساختمان های با ارتفاع کم و متوسط و نیز نما و پوسته خارجی مناسب می باشد. (اثرات دینامیکی باد توسط بارهای استاتیکی معادل می شود).

تحلیل دینامیکی

دینامیک سیالات محاسباتی شاخه ای از علم مکانیک سیالات و یک روش پایه عددی برای شبیه سازی و برآورد جریان با استفاده از حل الگوریتم ها و تحلیل های عددی می باشد و در مطالعاتی همچون بررسی راحتی پیاده روها، پراکندگی آلودگی هوا در محیطهای شهری ، به کار گیری جریان باد برای تهویه طبیعی و همچنین در خصوص اثر جریان باد بر خصوصیات و پارامترهای موثر در ساختمان های مختلف بهره گرفته شده است. دینامیک سیالات محاسباتی توانایی مدلسازی در ابعاد کامل، هندسه های متفاوت، شبیه سازی جریان های مختلف آشفتگی و همچنین لحاظ نمودن اندر کنش سازه و سیال با صرف هزینه و زمان کمتر صورت پذیرد

تست تونل باد

این روش شامل آزمایش تونل باد یا سایر روشهای تجربی می باشد که می تواند جایگزین برای روش استاتیکی باشد. آزمایش تونل باد برای تعیین بار باد وارده بر نما در تمام انواع سازه ها، مجاز می باشد و در صورتی که ساختمان دارای نامنظمی های شدید در فرم سه بعدی خود باشد یا امکان ایجاد اثرات اغتشاش و یا ایجاد کانل جریان هوا در اطراف سازه وجود داشته باشد انجام آزمایش تونل باد برای ارزیابی نیروهای وارده بر نما توصیه میشود. این روش، دقیق ترین روش تعیین بارهای وارده ناشی از باد به سازه و نما می باشد.