بار باد

بار باد (Wind Load)

یک نما معمولاً 30 درصد از کل هزینه ساختمان را نشان می دهد. هر چه ساختمان بلندتر و پیچیده تر می شود، ارقام افزایش می یابد. یکی از مؤلفه‌های اصلی هزینه، ضخامت شیشه، اعضای قاب و اندازه براکت‌ها هست که همه اینها عمدتاً توسط بارهای باد که به ساختمان وارد می‌شود، تعیین می‌شود. هنگام بهینه سازی طراحی نما برای بارهای باد باید روش های مهندسی پیشرفته را در نظر گرفت. اینها شامل آزمایش تونل باد و دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) است. کاربرد و مزایای این روش ها در چارچوب مطالعه موردی مورد بحث قرار می گیرد.

تحلیل استاتیکی

این روش برای اکثر موارد شامل طراحی سازه و ساختمان های با ارتفاع کم و متوسط و نیز نما و پوسته خارجی مناسب می باشد. (اثرات دینامیکی باد توسط بارهای استاتیکی معادل می شود).

تحلیل دینامیکی

دینامیک سیالات محاسباتی شاخه ای از علم مکانیک سیالات و یک روش پایه عددی برای شبیه سازی و برآورد جریان با استفاده از حل الگوریتم ها و تحلیل های عددی می باشد و در مطالعاتی همچون بررسی راحتی پیاده روها، پراکندگی آلودگی هوا در محیطهای شهری ، به کار گیری جریان باد برای تهویه طبیعی و همچنین در خصوص اثر جریان باد بر خصوصیات و پارامترهای موثر در ساختمان های مختلف بهره گرفته شده است. دینامیک سیالات محاسباتی توانایی مدلسازی در ابعاد کامل، هندسه های متفاوت، شبیه سازی جریان های مختلف آشفتگی و همچنین لحاظ نمودن اندر کنش سازه و سیال با صرف هزینه و زمان کمتر صورت پذیرد

تست تونل باد

این روش شامل آزمایش تونل باد یا سایر روشهای تجربی می باشد که می تواند جایگزین برای روش استاتیکی باشد. آزمایش تونل باد برای تعیین بار باد وارده بر نما در تمام انواع سازه ها، مجاز می باشد و در صورتی که ساختمان دارای نامنظمی های شدید در فرم سه بعدی خود باشد یا امکان ایجاد اثرات اغتشاش و یا ایجاد کانل جریان هوا در اطراف سازه وجود داشته باشد انجام آزمایش تونل باد برای ارزیابی نیروهای وارده بر نما توصیه میشود. این روش، دقیق ترین روش تعیین بارهای وارده ناشی از باد به سازه و نما می باشد.