پانچ متال

پانچ متال

نمای پانچ متال (Punch Metal)

پانچ به معنی سوراخ کردن می باشد و ورق پانچ متال به ورقهایی از جنس فلز گفته می شود که به وسیله دستگاه سی ان سی و یا وسیله های دیگر سوراخ میشود و این سوراخ ها طبق الگوهای مشخصی ایجاد شده و برای نما های ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند.

جنس ورق های پانچ شده ممکن است از آلومینیوم ، استیل ، فولاد زد زنگ و … باشد که پس از سوراخ شدن توسط دستگاه پرس بریک یا سی ان سی به صورت مشبک در می آیند و بر اساس جنس ورق مربوطه در کاربردهای متفاوتی در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیرند .