سه‌بعدی

سه‌بعدی

نمای فلزی سه بعدی دیجیتال 

با پیشرفت تکنولوژی و ورود رایانه به مراحل طراحی ، تولید و ساخت ، در معماری و ساختمان سازی نوآوری هایی در زمینه ساخت و طراحی نما ایجاد شده است که تا قبل از آن غیرممکن به نظر می رسید. اجرای نمای فلزی سه بعدی دیجیتال یکی از این نوآوری هاست که اجرای نما با هندسه های پیچیده را ممکن ساخته است. بدین ترتیب که طراحی این نماها با نرم افزارهای پارامتریک مخصوص خود انجام شده و ماشین های دیجیتال با دستورگیری از رایانه ها به ساخت این طرح ها وارد می شوند.

اجرای نمای فلزی سه بعدی دیجیتال با انواع ورق های فلزی امکان پذیر است. می توان با نظر طراح نوع ورق فلزی نما را انتخاب کرد. دقت شود جنس و ضخامت ورق بر نوع دستگاه CNC تاثیر خواهد گذاشت. همچنین نوع دستگاه CNC ، هزینه های ساخت را تحت تاثیر قرار می دهد. اجرای نمای فلزی سه بعدی دیجیتال بر روی انواع ورق فلزی نما از جمله ورق مس ، آلومینیوم ، کورتن ، استنلس استیل و گالوانیزه انجام می شود.