10
مارس

جی اف آر سی

مقدمه

نمای یک شهر متشکل از نماهای ساختمانها و دست ساخته های مهندسین است فلذا نمای یک ساختمان نقش به سزایی در شکل دهی شهر از نظر زیبایی شناسی بصری و ارامش ذهنی دارد . علاوه بر ان رعایت ایمنی و اسایش شهروندان نیز جزو جدایی ناپذیر نمای ساختمان میباشد که با توجه به شریط محیطی و اب و هوایی و بارهای مختلف جانبی از جمله باد و زلزله و همچنین اتش و صوت و … مستلزم تدبیر و تفکر متخصصین این حوزه می باشد .
استفاده از متریالهای جدید و فناوری های نوین سازه ای نما از منظر شهری ، از موضوعات بسیار مهم در صنعت ساختمان می باشد. بررسی مسائلی چون عملکرد فیزیکی و مکانیکی  ،دوام ،  اصول ایمنی و سازه ای در مواجه با زلزله ، باد ، سیل و آتش مسائلی هستند که همگام با ورود متریالهای جدید به دلیل سرعت رشد در صنعت ساختمانی  مورد توجه مهندسین ساختمان ،معماران و کارفرمایان و شرکت های سرمایه گذاری قرار می گیرد .


از بین متریالهای موجود , رفتار فرم پذیر(Glass Fiber Reinforce Concrete) GFRC ، این مصالح را به عنوان مصالح ساختمانی منحصر به فرد و توانمند معرفی کرده است ، بطوریکه قابلیت ساخت هر ایده و طرحی را میسر میسازد . قابلیت ساخت فرم های هندسی پیچیده ، پوسته ها و منحنی ها ، اغلب معماران برجسته جهان را به خلق آثار فاخری با GFRC سوق داده است. اگر بخواهیم GFRC را به عنوان یک مصالح ساخت پیشرفته معرفی کنیم می بایست ، مزیت های آن در معماری و سازه که مبتنی بر عملکرد مکانیکی آن می باشد را بیان نمائیم.
در این باره نخست ،تلاش ها در جهت انتخاب مصالح و درصد های بهینه وروش های ساخت مطابق با دستورالعمل های ACI ، PCI و GRCA و انجام آزمون های تجربی صورت گرفته است. در ساخت GFRC می توان از روش های زیر استفاده نمود :

  1. پاشش پیش اختلاط(Spray Premix)
    1. روش افشانه (Spray-Up)
  2. 3-     روش هیبریدی (Spray+TRC)

نتایج نشان می دهد که مقاومت مشخصه نمونه های ساخته شده در روش پیش اختلاط با بیشترین مقدار مصرف الیاف خرد شده (2درصد حجمی ) کمتر از روش افشانه بامقدارمصرف الیاف 3 درصد حجمی نشان داده شده است و بیشترین مقاومت مشخصه مربوط به نمونه ساخته شده با روش هیبریدی ، حاصل از آزمون های خمشی می باشد.
بتن مسلح به الیاف شیشه (GFRC) یک مصالح ساخت متداول برای ساخت محصولات بتنی پیش ساخته در کاربرد های معماری و مهندسی عمران است.محصولات GFRC دارای زیبایی شناختی و خواص فیزیکی مطلوب از جمله دوام ،مقاومت ،چقرمگی ،مقاومت رطوبتی ،ثبات ابعادی ،مقاومت دربرابر آتش می باشند. اگرچه GRC تنها یک ماده یا مصالح ساختمانی نیست ،بلکه انواع مختلفی از مواد با خواص و ویژگی های متفاوت است.

بیشترین کاربرد عملی بتن های حاوی الیاف شیشه ای به منظور زیباسازی و نماسازی در ساختمان و تولید نمای جی ار سی می باشد. این کاربرد تقریبا 80 % کل کاربرد GFRC را در صنعت نمای جی ار سی شامل می شود.

 از دلایل استفاده از GFRC در صنعت نماسازی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

الف )کم بودن وزن المان های تولید شده ،

ب) شکل گیری آسان در فرم قالب

ج) توانایی تولید اشکال مختلف و پیچیده ،

د) مقاومت های خمشی ،کششی و فشاری مناسب آن در شرایط مختلف،و

و) پایایی و مقاومت در برابر شرایط محیطی مخرب.