ایمیج وال

ایمیج وال

پانچ متال یکی دیگر از محصولات پرکاربرد در نماهای دو پوسته است که با ایجاد سایه بر روی سطح قفسه کتاب، علاوه بر ایجاد شخصیتی خاص برای هر ساختمان، مزایای قابل توجهی از نظر صرفه جویی در امکانات برای پروژه ایجاد می کند.

ایمیج وال