آجر

آجر

نمای خشک آجری

نمای خشک یکی از جدیدترین روش ها برای اجرای نماهای ساختمانی می باشد که در آن بدون استفاده از ملات، متریالهای مختلف با استحکام بسیار بالا نصب می شود. برای مثال آجرهای نسوز مورد استفاده در این سیستم دارای تنوع  و رنگ های مختلف میباشد.

در اجرای نمای خشک آجری، ابتدا زیرسازی فلزی بر روی بدنه ی ساختمان اجرا شده و سپس آجرهای مورد نظر توسط اتصالات خاص روی ریل های آلومینیومی نصب می شوند. با اجرای نما به این روش، بین دیوار ساختمان و آجرها فاصله وجود دارد و به همین دلیل می توان از آن برای انتقال لوله و تاسیسات و پنهان سازی آنها استفاده نمود.